تاکید وزیر ارتباطات بر توسعه خدمات الکترونیکی در مناطق روستایی

به گزارش خبرآنلاین و به نقل ازروابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات، دکتر واعظی بابیان این مطلب افزود: با توجه به سرعت توسعه زیرساختهای ارتباطی در اقصی نقاط کشور ، بزودی همانند شبکه تلفن ثابت که در بیشتر مناطق روستایی گسترش یافته ، دسترسی به شبکه های پرظرفیت نیز به میزان قابل توجهی خواهد رسید.

وی برلزوم همزمان برنامه های توسعه زیرساخت ارتباطی وفعالیتهای مرتبط با توسعه زیرساختهای اطلاعاتی تاکیدکرد وادامه داد: لازم است دراین زمینه، حجم قابل توجهی از خدمات قابل دسترس در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته ، به سرعت در اختیارآحاد مردم ساکن در این مناطق قرارگیرد.

در این جلسه گزارشی از پروژه مشترک سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران ) در خصوص موضوع توسعه خدمات الکترونیکی در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته ارائه شد.

گفتنی است این پروژه از اواخر سال گذشته آغاز شده است و اهداف اصلی آن تدوین سند راهبردی توسعه خدمات الکترونیکی روستایی در چارچوب نظام نامه اجرایی خدمات عمومی اجباری (USO) ، ارائه برنامه عملیاتی و در نهایت اجرای چند پایلوت در مناطق محروم ، نیمه برخوردار و برخوردار است

ازسویی دیگر،این سند با هدف ایچاد یکپارچگی، میان شاخصای کلان عملکردی ، خدمات الکترونیکی انتخابی و زیرساختهای فنی به شکل مستمر تدوین می شود و مهمترین راهکارهای انتخابی درتدوین آن ، تمرکز بر مدل معماری و بهره مندی از چرخه مدیریت خدمات است.

همچنین با توجه به ویژگیهای شبکه های پرظرفیتی که در حال توسعه در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته وجود دارد، محدودیتی در انتخاب حوزه های خدماتی وجود نخواهد داشت و تمامی خدمات اعم از اطلاع رسانی، کشاورزی، آموزشی و فرهنگی ، سلامت و بهداشت ، تعاملات روستائیان و افزایش مشارکتهای اجتماعی ایشان ، گردشگری ، خدمات پیشخوان دولت و … قابل گسترش خواهند بود.

ازسویی دیگر،با توجه به نتایج حاصل از پروژه تدوین سند راهبردی و برنامه ریزی های آتی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، طرح توسعه خدمات الکترونیکی در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته ، به عنوان یکی از اولویتهای وزارت مدنظر خواهد بود.

در این طرح ضمن ادامه گسترش شبکه های ارتباطی و دسترسی، در چارچوب اکوسیستم خدمات عمومی اجباری و تمرکز بر اقلام دانشی توسعه ( اعم از زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی ، توسعه منابع انسانی ، ایجاد رژیمهای حاکمیتی و نهادی و همچنین نوآوری) به مواردی همچون توسعه سکوهای مور نیاز ، راه اندازی شتاب دهنده های کسب و کار ، تولید محتوا، تامین منابع مالی و … نیز اهتمام خواهد شد.

۵۶۵۶

 

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا