عملکرد بهتر سرویس جستجوی ویدیوی Bing پس از ارتقاء اخیر در مقایسه با گوگل

سرویس جستجوی ویدیوی Bing

شاید هیچگاه سرویسی نتواند یوتیوب را به زیر بکشد، اما مایکروسافت به جای رقابت مستقیم با این سرویس، جستجوی ویدیوی سرویس Bing را بهبود داده است؛ بطوریکه با یکبار استفاده از سرویس جستجوی ویدیوی بینگ، به قابلیت‌های خاص آن پی خواهید برد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت