باتری ارزان کاغذی برای زیست حسگرها

باتری ارزان کاغذی برای زیست حسگرها

اریگامی این هنر ژاپنی این بار به سراغ باتری‌ها رفته تا باتری‌هایی با قابلیت تاخوردن با استفاده از کاغذ تولید شوند که ضمن تولید میزان اندکی از الکتریسیته بسیار هم ارزان باشد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت