زمین در آستانه‌ی ششمین انقراض عام

خرس پاندا

تحقیقات جدید نشان می‌دهند با ورود زمین به ششمین دوره‌ی انقراض خود، گونه‌های مختلف حیوانات خود را در معرض نابودی و از بین‌رفتن می‌بینند. با زومیت همراه باشید.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت