ارائه تسهیلات به شرکتهای خصوصی فعال در حوزه فناوری ارتباطات

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: به منظور کمک به تسریع انجام پروژه های فعال در حوزه فاوا، به شرکتهای خصوصی دارای قرارداد فعال با دستگاه های دولتی و عمومی، تسهیلات پرداخت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو سلجوقی اظهار داشت: برای تسریع در انجام پروژه های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به تمامی شرکت های خصوصی و تعاونی دارای قرارداد فعال در این حوزه با دستگاه های دولتی و عمومی، تسهیلات از محل وام وجوه اداره شده پرداخت می شود.

وی گفت: بر اساس دستورالعمل تهیه شده در این خصوص، مبلغ وام پرداختی با توجه به مبلغ قرارداد شرکت ها با بخش دولتی و عمومی در چهار گروه مشخص و به متقاضیان پرداخت خواهد شد.

سلجوقی ادامه داد: تسهیلات از محل وام وجوه اداره شده در این بخش به منظور تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز برای تامین نیروی انسانی و یا تجهیزات مورد استفاده در پروژه پرداخت می شود که دریافت کننده وام باید به محض پایان قرارداد، نسبت به تسویه آن با بانک عامل اقدام کند.

عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: شرکت های واجد شرایط متقاضی دریافت این تسهیلات می توانند درخواست خود را به معاونت فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و به آنها پرداخت شود.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا