گوگل با سرویس My Ramadan Companion به استقبال ماه رمضان رفته است

My Ramadan Companion

با آغاز ماه مبارک رمضان، گوگل نیز به این مناسبت یک ماهه‌ی مسلمانان جهان توجه ویژه‌ای داشته و سرویسی را به این منظور راه‌اندازی کرده تا در کنار کاربران مسلمان خود قرار بگیرد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت