آگهی فروش سهام توسعه اعتماد مبین به جای سهام مخابرات ایران!

با توجه به اینکه هنوز ۶ قسط از اقساط خرید سهام شرکت مخابرات ایران باقی مانده و هنوز سهام مذکور به نام شرکت توسعه اعتماد مبین نشده، شرکت مخابرات نمی تواند آگهی فروش سهام مخابرات را اعلام نماید.

لذا به نظر می رسد در اقدامی عجیب آگهی فروش سهام شرکت توسعه اعتماد مبین منتشر شده که علاوه بر ۵۱ درصد سهام مخابرات، سهام شرکتهای دیگری را نیز داراست.

همچنین براساس بند ۱۱ آگهی منتشر شده، کسب اطلاعات کافی و وافی از وضعیت مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی شرکت مورد معامله برعهده خریدار است، این در حالی است که شرکت توسعه اعتماد مبین حتی از سایت رسمی نیز برخوردار نیست.

براساس این گزارش، شرکت توسعه اعتماد مبین که شرایط سختی برای خریدار آن در آگهی منتشره درج شده در واقع یک کنسرسیوم متشکل از چند شرکت است که شش سال پیش موفق به خرید بلوک ۵۰ درصد به علاوه یک سهمی شرکت مخابرات ایران به قیمت ۷٫۸ هزار میلیارد تومان شد.

شرکت مخابرات ایران که از آن به عنوان سودده ترین شرکت ایران نام برده می شد در شرایطی جنجالی با رد اهلیت تنها رقیب اعتماد مبین به این شرکت واگذار شد، واگذاری که در طول سال های گذشته با انتقادات زیادی همراه بوده است، برخی از کارشناسان اقتصادی فروش این شرکت را حراج اموال دولت دانسته و قیمت فروش این شرکت را با توجه به دارایی ها و سود بالای آن ناچیز می دانند.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا