تماشا کنید: ثبت تصویر گلبول‌های قرمز در رگ با روش فوتو آکوستیک

تماشا کنید: ثبت تصویر گلبول‌های قرمز در رگ با روش فوتو آکوستیک

تصویربرداری موسوم به فوتو آکوستیک (Photoacoustic) نوعی از تصویربرداری ترکیبی پزشکی است که مبتنی بر اثر آکوستیک توسعه داده شده است. دانشمندان موفق شده‌اند با استفاده از این روش، تصویر گلبول‌های قرمز را در رگ انسان به تفکیک تصویربرداری کنند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت