امتیاز پروانه اپراتور مجازی موبایل ۵ میلیارد تومان شد

حق امتیاز پایه پروانه‌های اپراتور مجازی موبایل و ارائه خدمات ارتباطی (Servco) به ترتیب ۵۰ و ۲۰ میلیارد ریال تص… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات