قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی با شرکت مخابرات حل شد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: قرارداد مستقیم شرکت مخابرات با کارگزاران مخابرات روستایی حل شده است و این… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات