پیشنهادهای رئیس هیات مدیره مخابرات برای درآمدزایی تلفن ثابت

رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران درباره پیشنهادهای ارائه شده برای درآمدزایی تلفن ثابت، گفت: یکی از آنها این… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات