پس از استفان الوپ، جو هارلو نیز مایکروسافت را ترک کرد

پس از استفان الوپ، جو هارلو نیز مایکروسافت را ترک کرد

پس از آنکه مایکروسافت کمپانی نوکیا را مال خود کرد، بسیاری از متخصصان این کمپانی راه ردموند را در پیش گرفتند. یکی از این افراد که همراه با استفان الوپ روانه‌ی مایکروسافت شده بود، جو هارلو است که وی نیز مایکروسافت را ترک کرد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت