نحوه برخورداری نخبگان و استعدادهای برتر از خدمات تأمین اجتماعی

معاون فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی نحوه برخورداری نخبگان و استعدادهای برتر از خدمات تأمین اجتماعی را اعلام… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات