با تلاش دانشمندان صورت گرفت: پمپاژ آب برخلاف جاذبه‌ زمین بدون صرف انرژی

با تلاش دانشمندان صورت گرفت: پمپاژ آب برخلاف جاذبه‌ زمین بدون صرف انرژی

دانشمندان موفق به یافتن راهی شده‌اند که با استفاده از آن می‌توانند آب را بصورت عمودی و رو به بالا بدون نیاز به انرژی خاصی پمپاژ کنند. در این روش از ترکیب کشش سطحی و مواد دافع آب استفاده شده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت