تماشا کنید: انتشار اولین ویدئو از مرگ سلول‌ های سفید خونی

White Cells Dying

هنگامی که یک سلول سفید خونی می‌میرد، با ارسال سیگنالی به سلول‌های نزدیک خود هشدار می‌دهد که ممکن است بدن میزبان، مورد حمله‌ی عوامل بیماری‌زا قرار گرفته باشد. تاکنون در این رابطه اطلاعات کمی در دست بود، اما با انتشار ویدئوی جدید توسط دانشمندان از مرگ سلول سفید خونی، احتمالا این موضوع دستخوش تغییراتی خواهد شد. با زومیت همراه باشید.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت