عکاسی از ابرها

عکاسی از ابرها

پیش‌تر همراه شما به دنیای پنبه‌ای و نمناک ابرها سری زده بودیم. این بار اما به تماشای تصاویری خواهیم نشست که عکاسی خوش ذوق از آسمان و ابرهایی که بر آن نقش انداخته‌اند، تهیه کرده است. تصاویری که زاویه‌ی دید این عکاس به دنیای پیرامون خود را، به زیبایی هر چه تمام به تصویر کشیده‌اند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت