روابط عمومی‌‌های مخابرات اجازه‌ی ندهند هیچ فضایی برای تهاجم ایجاد شود

سرپرست شرکت مخابرات ایران در سومین جشنواره روابط عمومی های برتر شرکت، اظهار داشت: روابط عمومی های مجموعه مخابر… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات