چه کسی خریدار مخابرات با قیمت پیشنهادی دولت است؟

ارزش واقعی مخابرات ایران که به گفته وزارت ارتباطات ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است، آماده فروش از سمت کنسرسیوم توسع… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات