قانون را برای نظارت بیشتر دولت بر مخابرات اصلاح کنید

وزیر ارتباطات در واکنش به این سوال یک نماینده مجلس که چرا دولت نظارتی بر کیفیت ارتباطات و فعالیت های شرکت مخاب… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات