وقتی امواج داستانی متفاوت را بازگو می‌کنند

عکاسی از امواج

صدها سال است که هنرمندان، مفتون پیچ و تاب، قدرت و شکوه امواج خروشان دریا شده‌اند. اما عکاسی از کشور استرالیا، به گونه‌ای دیگر درگیر این کشش و جاذبه شده و سعی کرده است داستان امواج را به شیوه‌ای خاص و الهام بخش بازگو کند. در این بخش از شاتر همراه او خواهیم بود.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت