تماشا کنید: ساخت کامپیوتری که با قطرات آب کار می کند

کامپیوتری که با قطرات آب کار می کند

کامپیوترها و قطعات مربوط به آن همواره رابطه‌ی خوبی با آب ندارند اما اخیرا دانشمندان موفق به ساخت کامپیوتر عجیبی شده‌اند که با قطرات آب کار می‌کند. 

دنیای فناوری – زومیت – زومیت