گزارش تکمیلی همایش فرصت‌ها، چالش‌ها و رویکردهای نسل پنجم ارتباطات

همایش فرصت‌ها، چالش‌ها و رویکردهای نسل پنجم ارتباطات با هدف بررسی رویکرد صنعت مخابرات کشور در گذر به نسل آینده… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات