تماشا کنید: ماده تاریک، جهان پنهان

ماده تاریک

«ماده تاریک» یکی از مباحث مهم در دنیای فیزیک و نجوم است. دانشمندان معتقدند بسیاری از پدیده‌های دنیای ما با چارچوب‌های کنونی علم فیزیک توجیه‌پذیر نیستند و احتمالا موادی در این دنیا وجود دارند که بشر هنوز به آنها دست پیدا نکرده و می‌توانند پدیده‌های عجیب فیزیکی را رقم بزنند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت