تصویب وظایف ۹ دستگاه در کمیسیون توسعه دولت الکترونیک شورای عالی فناوری اطلاعات و اداری

رضا باقری اصل در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، از برگزاری جلسه نهم کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی شورای عالی فناوری اطلاعات و شورای عالی اداری با حضور سرپرست معاون توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی سازمان برنامه و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات خبر داد.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی افزود: این جلسه در آخرین روز کاری هفته گذشته برگزار شده است و آخرین جلسه این کمیسیون اسفندماه ۹۳ برگزار شده بود و در این جلسه بنابر ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی در آئین نامه توسعه خدمات الکترونیکی، خدمات ۹ دستگاه‌ اجرایی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.

وی ادامه داد: بنا بر نقشه جامع توسعه دولت الکترونیکی مقرر شده بود تا دستگاه اجرایی تمامی خدمات خود را تحت شناسنامه خدمات و پس از نهایی سازی در کمیته‌های تخصصی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای تائید به کمیسیون ارائه کند.

باقری اصل تصریح کرد: پس از جلسات مستمر کارشناسی، در جلسه نهم کمیسیون، وظایف دستگاه‌های اجرایی شامل وزارت فرهنگ، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، وزارت کشور، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان حج و اوقات، سازمان ثبت احوال کشور و سازمان تعزیرات حکومتی مورد تصویب قرار گرفت.

دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی ادامه داد: به این ترتیب مقرر شده تا دستگاه‌های مذکور با توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، پروژه‌های توسعه الکترونیکی خود را ارائه کنند.

۵۶۵۶

 

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا