چشم‌ اندازهای زمین از زاویه‌ ای متفاوت

عکاسی هوایی و ثبت مناظری متفاوت از زمین

از آب‌های شور و زرد رنگ در مسیر پرپیچ و تاب تا اسبان وحشی که در میان دشت‌های سرسبز به تاخت و تاز مشغولند، شاهد مناظری بدیع و مسحور کننده هستیم که هر بار چهره‌ای متفاوت از کره‌ی دوست داشتنی‌مان را به معرض نمایش می‌گذارند. این بار هم زمین را از زاویه‌ای متفاوت تماشا کرده و به چشم‌اندازهایی مجذوب کننده‌ی آن خواهیم بالید.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت