جواب پسر معاون مطبوعاتی احمدی نژاد به حواشی مهناز افشار و دخترش

یاسین رامین، پسر معاون مطبوعاتی دوران احمدی نژاد در مورد حواشی مهناز افشار و تولد فرزندش متنی را منتشر کرده که… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات