باران، جانوران و چترهایی از جنس طبیعت

حیوانات و استفاده از چترهایی طبیعی

وقتی بارش باران آغاز می‌شود، صرف‌نظر از حس لطیفی که وجودمان را در برمی‌گیرد، به دنبال سرپناهی هستیم. در روزهای بارانی، دور و اطراف خود چترهایی را می‌بینید که بالا و پایین می‌روند، می‌دوند، قدم آهسته کرده، می‌ایستند و شاید لحظه‌ای کنار رفته تا چهره‌ی پنهان شده در پشت آنها هویدا شود. این بار اما به بارش باران، جانورانی به دنبال سرپناه و چترهایی از جنس طبیعت خواهیم پرداخت.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت