۱۱ روستای زیبا از سراسر دنیا

11 روستای زیبا

بعد از ظهر یک روز پر مشغله کاری در ترافیک سنگین خودروها گیر کرده‌اید. با خود می‌گویید کاش از این همه فشار کاری و استرس روحی دور بودم و در گوشه‌ای از دنیا با آرامش زندگی می‌کردم. از بین مناطق زیبای پرشمار در دنیا، در ادامه ۱۱ روستای زیبا را با هم مرور می‌کنیم.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت