شاغلان کدام مشاغل نیمه وقت باید توسط کارفرما بیمه شوند؟

مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی گفت: میزان حق بیمه شاغلان مشاغل نیمه وقت همانند بیمه شدگان اجباری اس… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات