پیش بینی طوفان خورشیدی ۲۴ ساعت قبل از رسیدن آن به زمین

پیش بینی طوفان خورشیدی ۲۴ ساعت قبل از رسیدن آن به زمین

طوفان‌های مغناطیسی از جمله‌ی مشکلاتی هستند که رابطه‌ی چندان حسنه‌ای با دنیای فناوری ندارند، چراکه این طوفان‌ها باعث آسیب رسیدن به ابزار‌های الکترونیکی شده و روی کیفیت ارتباطات تاثیر بدی گذاشته و بعضا باعث ایجاد قطعی‌های بسیار طولانی مدت می‌شوند. در حال حاضر تنها می‌توان ۳۰ تا ۶۰ دقیقه قبل از وقوع طوفان مغناطیسی به پیش‌بینی آن پرداخت که زمان بسیار کمی است، اما اگر فاصله‌ی پیش‌بینی به ۲۴ ساعت برسد، وضعیت چگونه خواهد بود؟

دنیای فناوری – زومیت – زومیت