سامانه الکترونیکی رصد تابلوهای واحدهای صنفی راه اندازی شد

سامانه الکترونیکی رصد سردر واحدهای صنفی، در دومین روز از همایش کارشناسان مطبوعات و تبلیغات راه اندازی و کارکرد… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات