گسترش همکاری ایران با چین در زمینه اینترنت و تکمیل شبکه ملی اطلاعات

مذاکرات ایران و چین

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار همکاری جامع و گسترش روابط با کشور چین در زمینه اینترنت و فضای مجازی شد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت