اتصال بیش از ۱۰ هزار دستگاه دولتی به شبکه‌ی الکترونیک دولت

مدیر شبکه‌ی دولت نهاد ریاست جمهوری از اتصال ۱۰ هزار و ۶۰۰ نقطه دستگاه دولتی در کشور به شبکه‌ی الکترونیک دولت خ… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات