مبارزه با فساد و تکریم مردم در سایه رفتار الکترونیک محقق می‌شود

معاون وزیر ارشاد با اشاره به رویکرد دولت در بحث شفافیت و تقویت رفتار الکترونیکی، تاکید کرد: مقوله هایی چون تکر… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات