تکلیف الکامپ با پناه بردن به قانون مشخص می‎شود

ناصر علی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، در نخستین نشست مطبوعاتی خود پس از امضای حکم ریاستش توسط ح… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات