نرخ مکالمه داخل استانی ۱۰۰ درصد افزایش یافت

افزایش نرخ مکالمه تلفن ثابت

پیشنهاد مخابرات برای تغییر تعرفه‌های تلفن‌ثابت در کمیته تخصصی رگولاتوری بررسی و نهایی شد. بر این اساس نرخ مکالمه داخل استانی از ۳۰ به ۷۰ ریال و نرخ مکالمه خارج استانی ۲۰ درصد افزایش یافته است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت