برنامه ملی دانشنامه های آنلاین تصویب شد

دانشنامه آنلاین

کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای مرکز ملی فضای مجازی، برنامه ملی دانشنامه‌های برخط را براساس مصوبه جلسه هجدهم شورای عالی فضای مجازی درخصوص «مجموعه اقدامات دارای فوریت فضای مجازی کشور» تصویب کرد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت