اعطای جایزه تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی به دانشگاه‌های غیردولتی تسری پیدا کرد

معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: موافقت‌نامه اعطای جایزه تجاری سازی فنا… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات