«اینوتکس» سکوی تبادل فناوری و نوآوری ایران با جهان است

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دومین نمایشگاه INOTEX را سکویی برای تبادل فناور… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات