استفاده از ظرفیت‌های بومی استانی برای مشاوره ISMS

سازمان فناوری اطلاعات در نظر دارد تا از ظرفیت شرکت های بومی در استان ها به منظور انجام خدمات مشاوره ای در خصوص… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات