شرایط رگولاتور برای واگذاری شماره‌ های جدید همراه اعلام شد

شماره های جدید

معاون سازمان تنظیم مقررات در خصوص درخواست اپراتور اول برای دریافت رنج جدید شماره اعلام کرد که در حال حاضر هر دو اپراتور اول درخواست دریافت رنج جدید شماره را دارند، اما لازم است در ابتدا اتمام رنج قبلی شماره‌های آنها با ارائه مدارک لازم برای سازمان تنظیم مقررات مشخص شود.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت