تحولات عظیمی در ارتباطات و مخابرات ایران به وجود خواهد آمد

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران، با بیان اینکه بدون شک در پنج سال آینده تحولات عظیمی در ارتباطات و مخابرات… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات