اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی در شبکه‌های اجتماعی ممنوع

فضای مجازی در کنار مزایای بی شمار آن ،معایبی نیز در بردارد که عدم آشنایی کامل با این فضا می تواند آسیب های اجت… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات