سهل انگاری سایت‌های اینترنتی در رعایت امنیت سایبری

پلیس فضای تبادل اطلاعات با تاکید بر اینکه حفظ امنیت کاربران در دستان مدیران سایتهای اینترنتی است در مورد سهل ا… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات