طوفان‌ها چگونه شکل می‌ گیرند و چرا غیرقابل پیش‌ بینی هستند؟

Tornado

طوفان‌ها پدیده‌ای طبیعی و مرگبار هستند که همه ساله جان انسان‌های زیادی را می‌گیرند. اما این طوفان‌ها چگونه تشکیل می‌شوند و چرا غیرقابل پیش‌بینی هستند؟

دنیای فناوری – زومیت – زومیت