معاون اجرایی رییس جمهور: شرکت پست در بدنه دولت باقی می‌ ماند

شرکت پست

به گفته‌ی معاون اجرایی رییس جمهور، با توجه به تجربه سایر کشورهای جهان در حفظ وظایف حاکمیتی شرکت‌های پست و واگذاری سایر امور به بخش خصوصی، شرکت پست باید در بدنه دولت با هدف خدمت رسانی به سایر بخش‌های کشور باقی بماند و کماکان در خدمت مردم شریف میهن اسلامی باشد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت