حل معمای ۱۲۰ ساله زیست‌ شناسی با استفاده از هوش مصنوعی

شبکه ژنی

برای اولین بار در طول تاریخ، کامپیوتری فقط با استفاده از هوش مصنوعی خود و بدون کمک انسان‌، نظریه‌ای برای یک معمای ۱۲۰ ساله‌ی زیستی مطرح کرد. با زومیت همراه باشید.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت