گزارش اینستاگرامی ابتکار در مورد آتش سوزی های ایلام

معصومه ابتکار،معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست در خصوص آتش سوزی جنگل های ایلام گزارشی را در ص… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات