حمله گسترده هکرها به اداره های دولتی امریکا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تعداد افرادی که اطلاعات شان دزدیده شده بسیار بیشتر از چهار میلیون نفری است که دولت امریکا امروز اعلام کرده و این حمله اینترنتی یا سایبراتک می تواند حتی فراتر از این باشد.

بر اساس این گزارش، هکرها که گفته شده چینی هستند اطلاعات مربوط به چهار میلیون نفر از کارکنان دولت مرکزی را هک کرده اند.

۵۶۵۶

 

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا