ماجرای درگیری توئیتری خبرنگار نیویورک تایمز و مشاور ارشد جان کری بر سر ایران

ماکس فیشر نوشت: اخیرا بحث ایران دو فرد سرشناس یعنی دیوید سانگر خبرنگار نیویورک تایمز و ماری هارف مشاور ارشد وز… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات